תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש גולשים

– בגלישה באתר אני מצהיר כי ידוע לי שהתוכן באתר הינו תוכן סטירי ובעצם הגלישה באתר אני יודע שאין לי זכות לטעון כי נפגעתי.
– הנהלת האתר ובעליו אינם אחראים לכל פגיעה בצד שלישי בעקבות הסיפורים באתר.
– הנהלת האתר רשאית למנוע גלישה של כל גולש על פי שיקול דעתה.
– השתתפות בתחרויות השונות באתר לא מקנה לי כל בעלות או דרישה כלפי בעלי האתר.
תנאי שימוש לכותבים:
– ידוע לי כי פרסום התוכן באתר מותנה באישור הנהלת האתר בלבד ולשיקול דעתה הבלעדי.
– ידוע לי כי לאחר פרסום הסיפור באתר אני לא יכול לטעון לבעלות על התוכן.
– בעצם פרסום תוכן באתר אני מוותר על זכויות יוצרים של הסיפור ובעלי הזכויות מעתה הם בעלי האתר.
– התוכן אותו אני מפרסם לא מכיל תוכן פוגעני או מעליב כלפי צד שלישי.
– התוכן הוא שלי ואני כתבתי אותו, במידה ולטענה על הפרת זכויות יוצרים ע"י צד שלישי כלפי הנהלת האתר, אני מודע לכך שהאחריות על הפרה זאת היא שלי.
– אני יודע כי התוכן אותו אפרסם יופיע במדיות השונות ברשת ולא אוכל לטעון לבעלות ולא אוכל לא להסכים לפרסומו ברבים בכל דרך אפשרית.
– במידה והתכנים שלי ישתתפו בתחרויות בין כל הכותבים באתר ידוע לי כי המילה האחרונה היא של בעלי האתר בלבד.
– הנהלת האתר אינה אחראית לתגובות הגולשים לתוכן אותו פרסמתי באתר תגובות הגולשים יאושרו על פי שיקול דעת מנהלי האתר בלבד.
– ידוע לי כי מטרת האתר לבדר את הקהל הרחב ולהצחיק.